Ceník služeb

Způsob určení odměny za zastupování naší advokátní kanceláří je individuální, a to zejména v závislosti na preferencích klienta, náročnosti případu, pravděpodobnosti úspěchu ve věci a typu, resp. výši předmětu dotčeného soudního řízení. Možné jsou tyto varianty:

odměna stanovená hodinovou sazbou v rozpětí 1.800,– Kč až 2.400,– Kč za hodinu, případně v kombinaci s odměnou dle výsledku sporu; samozřejmostí je podrobné vyčíslení časové náročnosti

odměna stanovená paušální částkou za zastupování v konkrétní části řízení či za sepis konkrétního podání

odměna úkonová, stanovená vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

odměna výsledková, stanovená podílem z nároku přiznaného soudem

Úvodní nezávazná informativní schůzka je poskytována bezplatně.