O nás

JUDr. Jan Beneš studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také v roce 2010 promoval s tzv. červeným diplomem. Již během studia se zaměřoval na občanské a ústavní právo, byl oceněn cenou WEIL, GOTSHAL pro nejlepšího studenta roku 2009 (3. místo) udělovanou studentům 5. ročníku fakulty s nejlepšími studijními výsledky v soukromoprávních oborech v předchozích čtyřech letech studia.

Po absolvování magisterského studia působil JUDr. Beneš řadu let v renomované kanceláři Vladyka & Kubica, advokátní kancelář, a to nejprve jako advokátní koncipient a posléze jako spolupracující advokát. V rámci působení v této kanceláři se JUDr. Beneš specializoval na spornou agendu, a to zejména na poli občanského a obchodního práva, vedle jiného se zde též podílel na tvorbě řady úspěšných dovolání k Nejvyššímu soudu.

V současnosti JUDr. Jan Beneš působí ve vlastní advokátní kanceláři, jež se zabývá zastupováním klientů před soudy v soukromoprávních sporech, a to včetně Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou byl JUDr. Jan Beneš zapsán ke dni 1. 6. 2014, a to pod ev. číslem 15611.