Reference

„JUDr. Jan Beneš zastupoval naši společnost v několika významných obchodních soudních sporech. Jeho dokonalá orientace v procesní stránce sporu a jeho schopnost argumentace byly klíčové ingredience našeho úspěchu“.

Mgr. Tomáš Čejchan

Vedoucí právního oddělení ABB s. r. o.

„S JUDr. Benešem jsem měl možnost dlouhodobě úzce spolupracovat v období od 1. prosince 2010 do současnosti, a to jednak na bázi pracovněprávního vztahu v období do 31. května 2014, kdy byl v naší advokátní kanceláři JUDr. Beneš zaměstnán jako advokátní koncipient, a jednak v rámci úzké kolegiální spolupráce dvou advokátů v období od 1. června 2014 do současnosti.

Na základě uvedené dlouholeté spolupráce mohu konstatovat, že JUDr. Beneš je výjimečně talentovaný právník, s rozsáhlými teoretickými i praktickými znalostmi práva, vyniká zároveň i schopností logické argumentace, a mezi jeho přednosti patří jak analytické tak i syntetické myšlení. Současně mohu konstatovat, že se jedná o člověka výjimečně dobrých mravních vlastností, kterého budu nejen jako spolupracovníka denně postrádat.“

Mgr. MUDr. Zdeněk Kubica, advokát

společník advokátní kanceláře Vladyka & Kubica, 16. 6. 2016

„Jako soudní znalec s třicetiletou praxí jsem byl vyzván soudem k vypracování znaleckého posudku o ceně rozestavěného domu. Můj znalecký posudek byl již asi 8. v pořadí, neboť spor o majetek po rozvodu probíhal již asi 10 roků.  Znalecký posudek jsem vypracoval a postupně ho obhájil i před odvolacím soudem. Jaké bylo mé překvapení, když mě po cca 2 letech jeden z účastníků zažaloval a požadoval úhradu několika milionů. Takové množství smyšleností a lží, co obsahovala žaloba, mně vyrazilo dech.

Pan doktor Beneš mě zastupoval, neváhal prostudovat více než 1100 stran původního spisu a jeho logická a přesvědčivá argumentace u soudů 1. i 2. stupně mně zajistila vítězství a očištění, za což mu budu vždy vděčný“.

Ing. J. B., soudní znalec z oborů stavebnictví a ekonomiky

„Služby advokáta JUDr. Jana Beneše využíváme již pár let a musíme říci, že jsme byli vždy velice spokojeni. Na JUDr. Beneše jsme se mohli pokaždé maximálně spolehnout, že náš právní problém vyřeší rychle, kvalitně a s nebývalou precizností. Poprvé jsme se setkali s advokátem, kterému skutečně záleží na klientech, takže nám nezbývá než opravdu poděkovat za vyřešené případy. Na JUDr. Jana Beneše se budeme s důvěrou obracet i nadále“.

Jan Hlaváč s manželkou