Zásady a vize

Abychom byli špičkou ve svém oboru, zastáváme následující zásady a vize:

I. Právní specializace zaměřená na soudní spory

Jsme přesvědčeni, že kdo chce v oblasti práva dosahovat těch nejlepších výsledků, musí se specializovat. Proto neposkytujeme veškeré právní služby ve všech oblastech práva. Právní služby poskytujeme tam, kde můžeme opravdovou kvalitu nabídnout.

Naše advokátní kancelář se od samého počátku specializuje na zastupování klientů ve sporech na poli soukromého práva a ústavního práva (viz. O nás). Současně se specializujeme i po stránce hmotněprávní, a to na konkrétní oblasti soudních sporů (viz. Právní služby), což nám umožňuje udržovat a dále rozvíjet vysokou míru znalosti relevantní soudní judikatury a samozřejmě též dotčené právní úpravy. Díky své specializaci jsme ve vedení soudních sporů nabyli řadu cenných zkušeností, které nelze než získat vlastní praxí.

II. Přesvědčivá argumentace

Cílem naší práce je přesvědčit. Pro volbu přesvědčivé argumentace klademe důraz na důkladnou skutkovou i právní analýzu případu, jelikož přesvědčivý je jedině ten, kdo se sám v řešeném případu i v právu dobře orientuje. Provedení důkladné analýzy věci nám umožňuje vybrat argumentaci, která je právně relevantní, jakož i určit vhodnou procesní i hmotněprávní strategii. Na řešený případ nahlížíme i z pohledu protistrany, abychom si byli vědomi možných rizik – jež se v různých podobách vyskytují prakticky ve všech kauzách – a mohli se na ně argumentačně připravit, či je vhodným způsobem eliminovat. Při vlastní argumentaci pak postupujeme důsledně systematicky, aby jednotlivé použité argumenty nezapadly a aby zazněly ve vhodném pořadí.

III. Vůle bojovat za správnou věc

Jsme si dobře vědomi toho, že přesvědčivý nebývá ten, kdo sám přesvědčený není. Chceme našim klientům poskytovat právní zastoupení tam, kde můžeme přispět k tomu, aby právo bylo cestou ke spravedlnosti. Vědomí, že chceme bojovat za správnou věc, nám umožňuje nabídnout klientům vysoké osobní nasazení. Máme za to, že naše přesvědčení, že bojujeme za správnou věc, hraje nemalou roli v přesvědčivosti naší argumentace. Naše zkušenost říká, že rozhodujícím prvkem při rozhodování soudců mnohdy nehraje chladná právní logika, nýbrž snaha vydat rozhodnutí, které je správné.

IV. Důraz na kvalitu právních služeb

Zakládáme si na kvalitě poskytovaných právních služeb:

  • jsme důslední v tom, abychom klienty zastupovali v těch oblastech práva, kde můžeme nabídnout znalost soudní judikatury, právní úpravy a jejích souvislostí
  • nepodceňujeme procesněprávní aspekty vedení soudních sporů, s vedením soudních sporů máme bohatou zkušenost
  • dbáme na to, aby naše argumentace byla právně relevantní, skutkově i důkazně podložená a co možná nejpřesvědčivější
  • zajímáme se o podrobnosti případu, jeho rizika a vzájemné souvislosti, pracujeme systematicky a důsledně
  • spory vedeme s vysokým osobním nasazením, chceme být nápomocni spravedlnosti

Pokud sdílíte tyto zásady a vize, pak věříme, že jste na správném místě. Neváhejte nás s Vaším právním případem kontaktovat za účelem sjednání nezávazné a bezplatné informativní schůzky.